პავილიონი

პავილიონი

თარიღი 2017
პროექტის ავტორი: აკაკი ბიგანიშვილი
განუხორციელებელი

„სამლოცველო ყველასთვის” – სამლოცველო, სადაც ნებისმიერი რელიგიის წარმომადგენელს შეუძლია ილოცოს, განთავსებულია მთაში, მშვიდ და წყნარ ზონაში. შენობის ცენტრში მოქცეული სხვადასხვა ფერის კედლები მიანიშნებს რელიგიებზე, რომლებიც იჭერენ ზემოდან მომავალ დატვირთვებს, ერთად კი ქმნიან სფეროს (შეიძლება ითქვას დედამიწას). შენობის გარეთ მოქცეულია სამი ცალ-ცალკე მდგომი სვეტეი, რომლებიც არანაირ როლს არ თამაშობენ სფეროს გამაგრებაში,

Share: