ანაზომები

ჩვენ გთავაზობთ აზომვების მრავალფეროვან არჩევანს , აზომვებს აწარმოებს საქმის მცოდნე ჯგუფი , დაგეხმარებით თქვენთვის სასურველი ფართის სრული სიზუსტით აზომვაში და შესაბამისი ნახაზების მომზადებაში. აზომვები  მოიცავს :

  1. ბინის ნებისმიერი სირთულის შიდა აზომვას
  2. სარდაფების აზომვა
  3. ნახევარსარდაფების აზომვა
  4. ავტოფარეხების აზომვა
  5. სხვენის აზომვა
  6. დამხმარე ფართების აზომვა

ასევე გთავაზობთ ბინის გამიჯვნასა და შეერთების ნახაზების მომზადებას.

ჩვენ სრული სიზუსტით აღვწერთ თქვენს ფართებს ,სიზუსტე ჩვენთვის უმთავრესა.