ინტერიერის დიზაინი

 • Home
 • /
 • services
 • /
 • ინტერიერის დიზაინი

  ინტერიერის დიზაინის საწყისად შეიძლება ჩათვალოთ ადამიანის მისწრაფება სათავსების შიგა სივრცის გალამაზებისკენ, მაგრამ თანამედროვე ინტერიერის დიზაინს საფუძვლად პრაგმატული და მხატვრული იდეების და გადაწყვეტის სინთეზი უდევს რომელიც ადამიანს მთლიან ესტეთიკურ სრულყოფილ ფორმაში არსებობის პირობების გაუმჯობესებისკენაა მიმართული. ჩვენი ჯგუფი კი თქვენს გარემოს სასიამოვნო კომფორტულ ჯანსაღ პრატიკულ სივრცედ აქცევს. ჩვენს მიერ შექმნილი დიზაინი შესრულებული იქნება დამკვეთთან სრული შეთანხმებით. პროექტების შესრულება შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი სირთულის სტილის სიდიდის.

დიზაინის შექმნის დროს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია პროექტი იყოს კრეატიული, ინოვაციური, თანამედროვე სამშენებლო მასალებთან ტექნიკასთან და სიახლეებთან თანხვედრაში .

ინტერიერის დიზაინის შესრულების ეტაპები

 1.  არსებული გეგმა (აზომვა)
 2.  საპროექტო გეგმა
 3.  იატაკის და ჭერის მოწყობის გეგმები
 4.  განშლები
 5.  ელექტრო გაყვანილობის გეგმა
 6.  გათბობის გეგმა
 7.  3D ვიზუალიზაცია ( რენდერი)
 8.  ავეჯის აქსესუარების ნახაზები