ლანჩაფტური არქიტექტურა

 • Home
 • /
 • services
 • /
 • ლანჩაფტური არქიტექტურა

მათთვის ვისაც აქვს კერძო სახლი ან აგარაკი, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ლანდშაფტის დიზაინს. ჩვენი მიზანია შევქმნათ ჰარმონიული გარემო დამკვეთის ყველა სურვილის გათვალისწინებით. პირველი და აუცილებელი ელემენტი პროექტირებისას არის სწორად დაგეგმარება, არსებული სახლისა და ეზოს გათვალისწინებით. ლანდშაფტის დიზაინის შექმნის პროცესში აუცილებელი საფეხურებია:

 1. ნაკვეთის ზონებად დაყოფა
 2. გამწვანებაზე ფიქრი
 3. წყლის გამოყენება
 4. ბილიკების დაგეგმარება და მოწყობა
 5. შენობა – ნაგებობების განლაგება
 6. შემოღობვა
 7. დეკორატიული ელემენტები