სახლის დაპროექტება

 • Home
 • /
 • services
 • /
 • სახლის დაპროექტება

 სახლი ადამიანზე დიდ გავლენას ახდენს. ეს ის ადგილია, სადაც შესაძლებელია მეგობრების მიღება თუ უბრალოდ დამღლელი დღის შემდეგ განტვირთვა, სწორედ ამიტომ სახლი ფუნქციურად გამართული და სწორად დაგეგმარებული უნდა იყოს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია სახლის პროექტირებისას არა მარტო გეგმარების გამართვა, არამედ დამახასიათებელი დიზაინის შექმნა, გარემოსთან მორგება და ლანდშაფტური პირობების გათვალისწინება.

 1.  პირვლი ეტაპი სამშენებლო ტერიტორიის აზომვა ( გაპი და ტოპო)
 2.  პროექტირება (საპროექტო წიანადება)
 3. საპროექტო დოკუმენტების შეგროვება
 4.  პროექტის მოცულობითი დიზაინი (გეგმარებითი გადაწყვეტა)
 5. ვიზუალიზაცია
 6.  ფოტომონტაჟი
 7.  ექსპერტიზა
 8. პროექტის მშენებლობის ნებართვის აღება

რა ჯდება სახლის დაპროექტება და რა შედის ამ თანხაში?

–  სტანდარტული სახლის დაპროექტების ფასია კვადრატული 15 ლარი, ამ ფასში შედის ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ეტაპები, დამატებითი მომსახურება ხდება შეთანხმებით.